Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 322/09 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji nowej siedziby Filii Urzędu Miasta

Data podpisania: 2009/06/30

Data wejścia w życie: 2009/06/30


ZARZĄDZENIE NR 322/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji nowej siedziby Filii Urzędu Miasta.

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :

   § 1. Powołuję Zespół ds. organizacji nowej siedziby Filii Urzędu Miasta Szczecin w składzie :

Przewodniczący :
1) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta,

Członkowie :
2) Roman Dutka - Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Spółka z o. o.,
3) Jolanta Skoncej - Dyrektor ds. inwestycji - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Spółka z o. o.,
4) Izabela Frynas - Dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Spółka z o. o.,
5) Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki,
6) Karol Lipiński - p. o. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
7) Grzegorz Łubian - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
8) Lidia Matlak - Dyrektor Biura Obsługi Interesantów,
9) Anna Nawacka-Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
10) Paweł Sikorski - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich,
11) Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
12) Ewa Słodkowska - Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu,
13) Marcin Wajdziak - p. o. Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
14) Jolanta Zimmer - Kierownik Filii Urzędu Miasta.

   § 2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1 należy organizacja nowej siedziby Filii Urzędu Miasta Szczecin, a w szczególności :
1) przygotowanie koncepcji zmian funkcjonalnych i organizacyjnych Filii w nowej siedzibie,
2) opiniowanie oraz akceptacja projektu zagospodarowania pomieszczeń na potrzeby Filii,
3) zapewnienie informatyzacji Filii Urzędu i podłączenia z Urzędem Miasta,
4) koordynowanie wdrożenia koncepcji funkcjonowania Filii Urzędu w nowej siedzibie.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/06/30, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/07/06 08:39:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/07/06 08:39:27 nowa pozycja