Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 65/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawu do ćwiczeń na rzecz Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” im. Konstantego Maciejewicza ul. Łabędzia 4 w

Data podpisania: 2009/02/16

Data wejścia w życie: 2009/02/16


 
ZARZĄDZENIE Nr 65/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lutego 2009 r.
 
 
w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawu do ćwiczeń na rzecz Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” im. Konstantego Maciejewicza ul. Łabędzia 4 w Szczecinie.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje :
 
 
 
§ 1. Przekazuję nieodpłatnie na rzecz Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie ATLAS – zestaw do ćwiczeń – PEC MATE 2001, nr ewidencyjny 828-00000011 będący w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, stanowiący własność Gminy Miasta Szczecin.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/05/26, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/05/26 11:48:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/05/26 11:48:32 nowa pozycja