Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 251/09 w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Data podpisania: 2009/06/02

Data wejścia w życie: 2009/06/02


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz.1360, z 2008 r. Nr 171,poz.1056) w związku z art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112 poz. 766, z 2009 r. Nr 61, poz. 499) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ze składów obwodowych komisji wyborczych powołanych zarządzeniem Nr208/09  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  14 maja 2009 r.  na skutek złożonych rezygnacji odwołuje się:
1
EWĘ GLAZA
15
HALINĘ PTASZNIK
27
ALEKSANDRĘ CIEŚLIK KOSZYŃSKĄ
32
AGNIESZKĘ KNOBEL
49
BARBARĘ  CHRZANOWSKĄ
51
 BARTOSZA SZOCHALSKIEGO
52
MARTĘ KUCZYŃSKĄ .
52
DANUTĘ GOLIŃSKĄ
53
DAMIANA PATALAN
54
AGNIESZKĘ SAREŁO
54
MACIEJA ZAJĄC
55
KRZYSZTOFA PACHOLSKIEGO
56
ANNĘ KOZŁOWSKĄ
58
MATEUSZA STAWOROWSKIEGO
65
 KINGĘ LUKAS
66
MONIKĘ URBAŃSKĄ
67
MAGDALENĘ ŻYNGIEL
67
STEFANIĘ MACKIEWICZ
67
KAROLINĘ ROCZEŃ
67
MAGDALENĘ SOBCZAK
69
MICHAŁA GÓRSKIEGO
70
ADRIANA MRÓWCZYŃSKIEGO
73
ANNĘ MYSIARA
79
JOANNĘ ŚWIĄTCZAK
81
IWONĘ LABAZIEWICZ
83
TERESĘ WALCZAK-KULA
85
KINGĘ SOBIERAJ
88
PWAŁA MAJEWSKIEGO
94
MICHAŁA NOZDRZYKOWSKIEGO
100
KAROLINĘ FILIPIUK
102
BARBARĘ WALERRYSIAK
102
KRYSTYNE CICHI - SKÓRNICKĄ
106
WŁADYSŁAWĘ SZATKOWSKĄ
112
IZABELĘ GOZDALIK
113
DANUTĘ GOLIŃSKĄ
114
EWĘ DRABIK
117
AGNIESZKĘ ŻURAWIK
121
MARZENĘ HAWRYŁECZKO
124
MONIKĘ KRZYŻEWSKĄ
124
ANNĘ KOSIŃSKĄ
137
TINĘ SIUDA
146
JOANNĘ SZULC
150
HALINĘ WOWOCZKO
151
KATARZYNĘ PETRYŃSKĄ
151
CZESŁAWĘ BUCZEL
154
LOLANTĘ KALINOWSKĄ
157
RAFAŁA  SIKORĘ
160
AGNIESZKĘ KĘDZIOR
169
KRZYSZTOFA HUNDERT
169
GRZEGORZA KRAJEWSKIEGO
174
ANNĘ SONDEJ
175
MAGDALENĘ ZEMSKĄ
182
IRENĘ MIKULSKĄ MIETLICKĄ
191
EWĘ HRYCAN
193
MAŁGORZATĘ MARKIEWICZ
194
TOMASZA SOCHACKIEGO
194
MAGDALENĘ DAUKSZEWICZ
195
MARIUSZA BUDZICHOWSKIEGO
197
KRZYSZTOFA TYSZKIEWICZA
197
MAŁGORZATĘ SKROBKO
 
§ 2.W miejsce odwołanych członków komisji powołuje się:
1
MATEUSZA PAWELEC
15
MACIEJA SOMER
27
PAULĘ KUŹBIK
32
JOLANTĘ KUŹBIK
49
EMILIĘ CYNOWSKĄ
51
MARTĘ CHABIOR
52
PIOTRA JABŁOŃSKIEGO
52
BEATĘ SZULIK
53
JOANNĘ BONIECKĄ
54
ARTURA BEZIA
54
ELŻBIETĘ RYBARCZYK
55
ANTONIEGO FIL
56
KRZYSZTOFA SOROKA
58
MAGDALENĘ JABŁOŃSKA
65
HUBERTA MARKUNOWICZ
66
LUCYNĘ MOTYL
67
EUGENIUSZA RYBARCZYK
67
MONIKĘ SZWAJDA
67
DOROTĘ KRYSIŃSKĄ
67
HALINĘ WIŚNIEWSKĄ
69
PRZEMYSŁAWA GÓRSKIEGO
70
STANISŁAWA CYNOWSKIEGO
73
EWĘ GŁOWIŃSKĄ
79
MAREKA DUDZIKA
81
BOGDANA PSZCZOLIŃSKIEGO
83
GRZEGORZA SERGEJ
85
ANNĘ DOMARADZKĄ
88
JOLANTĘ NIEWIESIEWICZ
94
ANNĘ LIPIEC
100
MARIĘ LIPIEC
102
WALTERA APANOWICZ
102
JAKUBA BYLIŃSKIEGO
106
MICHAŁA WIECZORKA
112
MIROSŁAWĘ KMINIKOWSKĄ
113
MALWINĘ ŚWIĘCKĄ
114
ANDRZEJA  DUKLANOWSKIEGO
117
BRONISŁAWA WOLANIN
121
MACIEJA WIELGUS
124
WIOLETĘ STEJKA
124
ROMUALDA STEJKA
137
BARBARĘ SZCZEPAŃSKĄ
146
WIKTORA BUTRUKA
150
PIOTRA LISA
151
ARLETĘ JANKOWSKĄ
151
ELŻBIETĘ PALUCH
154
PAWŁA MUSZYŃSKIGO
157
ALICJĘ WIŚNIEWSKĄ
160
BARBARĘ SERGEJ
169
GRAŻYNĘ KOMOROWSKĄ
169
ŻANETĘ ZAWADZKĄ
174
IZABELĘ SZEWCZYK
175
GRAŻYNĘ SZYNDEL
182
ANDŻELIKĘ SOSZYŃSKĄ
191
KATARZYNĘ KOŃSKO
193
MACIEJA MIGDAL
194
MARIUSZA GADOWSKIEGO
194
KAROLINĘ SZCZUPLAK
195
DANUTĘ SAWICKĄ
197
JOANNE WYBIERALSKĄ
197
MACIEJ PROCHENKA
 
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2009/10/05, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2009/10/05 12:23:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2009/10/05 12:23:38 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2009/10/05 12:23:11 nowa pozycja