Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 20/09 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok

Data podpisania: 2009/01/27

Data wejścia w życie: 2009/01/27


ZARZĄDZENIE NR 20/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok


              Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791,Nr 140 poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112 ) zarządzam, co następuje:
§1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok.
1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miasta będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§4. Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2009/01/27, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Tomaszewska, dnia: 2009/02/05 11:42:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomaszewska 2009/02/05 11:42:09 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2009/02/05 11:40:58 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2009/02/05 11:36:38 nowa pozycja