Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 236/09 w sprawie zawieszenia realizacji Programu NASZ DOM w 2009 r.

Data podpisania: 2009/05/26

Data wejścia w życie: 2009/05/26


ZARZĄDZENIE NR 236/09
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 maja 2009 r.


w sprawie zawieszenia realizacji Programu NASZ DOM w 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591; zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), w związku z § 2 Uchwały Nr XL/501/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych (zm. Uchwała Nr XXVI/675/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W 2009 roku zawiesza się dofinansowywanie remontów części wspólnych nieruchomości budynkowych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta - realizowane poprzez Program NASZ DOM, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 68/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM (zm.: Zarządzenie Nr 297/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2008 r.). 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

                                                                                                                                           § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/05/27, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2009/05/27 08:41:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2009/05/27 08:41:12 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2009/05/27 08:40:38 nowa pozycja