Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 429/09 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok

Data podpisania: 2009/09/04

Data wejścia w życie: 2009/09/04


ZARZĄDZENIE NR 429/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 4 września 2009 r.w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok
 

                    Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666) zarządzam, co następuje:
§1. Załączniki Nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 20/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2009 r. ( zmienionego Zarządzeniem Nr 34/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 lutego 2009r., Zarządzeniem nr 48/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2009 r., Zarządzeniem Nr 80/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2009 r., Zarządzeniem Nr 96/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 marca 2009 r., Zarządzeniem Nr 104/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2009 r., Zarządzeniem Nr 132/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2009 r., Zarządzeniem Nr 132A/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2009 r., Zarządzeniem Nr 149/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 165/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 167/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 181/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 204/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 maja 2009 r., Zarządzeniem Nr 214/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2009 r., Zarządzeniem Nr 232/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2009 r., Zarządzeniem Nr 247/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2009 r., Zarządzeniem Nr 260 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 czerwca 2009 r., Zarządzeniem Nr 282/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 czerwca 2009 r., Zarządzeniem Nr 290/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2009 r., Zarządzeniem Nr 302/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2009 r., Zarządzeniem Nr 333/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lipca 2009 r., Zarządzeniem Nr 362/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r., Zarządzeniem Nr 376/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2009 r., Zarządzeniem Nr 400/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 sierpnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 417/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 424/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2009 r.) otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                         Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                            Piotr Krzystek 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/09/04, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Tomaszewska, dnia: 2009/09/17 13:49:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomaszewska 2009/09/17 13:49:02 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2009/09/17 13:47:21 nowa pozycja