Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 430/09 w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Data podpisania: 2009/09/04

Data wejścia w życie: 2009/09/04


ZARZĄDZENIE NR 430/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 września 2009 r.

w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.


Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Urzędzie Miasta Szczecin wprowadza się regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, niezakończonych przed dniem 01 stycznia 2009 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 394/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/09/04, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/11/20 11:09:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/11/20 11:09:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/11/20 10:19:27 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2009/09/04 12:36:19 nowa pozycja