Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 114/09 zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Data podpisania: 2009/03/18

Data wejścia w życie: 2009/03/18


ZARZĄDZENIE NR 114/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia18 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 313/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (zm. Zarządzenie Nr 579/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 listopada 2007 r, Zarządzenie Nr 646/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 grudnia 2007 r, Zarządzenie Nr 34/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 2008 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w składzie:

Przewodniczący:
1) arch. Sławomir Wunsch - rekomendacja Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie

Wiceprzewodniczący:
2) mgr. inż. arch. Małgorzata Cymbik - rekomendacja rady Okręgowej Zachodniej Izby Urbanistów

Członkowie:
3) mgr inż. Jan Konwinski - rekomendacja Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4) arch. Michał Bay - rekomendacja Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie
5) arch. Marek Szymański - rekomendacja Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie
6) mgr inż. arch. Agata Wierzchowska – Kustosz - rekomendacja Okręgowej Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów
7) mgr inż. Maria Sidorczuk -urbanista specjalista komunikacja i transport
8) mgr inż. arch. Ewa Pęska -urbanista
9) dr Wojciech Zyska - specjalista w dziedzinie ochrony środowiska
10) dr inż. arch. Maciej Płotkowiak -rekomendacja Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie.”


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/03/18, odpowiedzialny/a: Ewa Nosek, wprowadził/a: Inez Chojnacka-Kurz, dnia: 2009/03/18 09:39:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/18 09:39:00 nowa pozycja