Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 119/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Data podpisania: 2009/03/18

Data wejścia w życie: 2009/03/18


ZARZĄDZENIE NR 119/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) zarządzam, co następuje :


§ 1. W Zarządzeniu Nr 165/99 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego (zm. Zarządzenie Nr 76/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 lutego 2003 r., Zarządzenie Nr 517/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 października 2007 r., Zarządzenie Nr 233/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r.) § 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 1. Ustanawia się Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w osobie Pani ANNY BARTCZAK – Zastępcy Dyrektora Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/03/18, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/04/08 12:18:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/04/08 12:18:54 nowa pozycja