Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 8/09 w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Data podpisania: 2009/01/14

Data wejścia w życie: 2009/01/14


Zarządzenie Nr 8/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

        Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 289/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz trybu jej pracy zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu w dniu 05 lutego 2009 r. o godz. 16.oo w siedzibie jednostki przeprowadzającej szkolenia – „Translog” Al. Wojska Polskiego 217 AB w Szczecinie w składzie:


1) przewodniczący – Ewa Konecka – przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin

2) członek – Roman Zaiło – przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin

3) członek – Marzena Kałużyńska – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji

4) członek - Andrzej Frydrykiewicz – przedstawiciel Euro Taxi

5) członek – Józef Suchecki – przedstawiciel Zrzeszenia Transportu Prywatnego


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2009/02/05, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/02/20 13:31:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/02/20 13:31:36 modyfikacja wartości
Ewa Konecka 2009/02/05 13:12:36 nowa pozycja