Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 577/09 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

Data podpisania: 2009/12/08

Data wejścia w życie: 2009/12/08


ZARZĄDZENIE Nr 577/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 8 grudnia 2009 r.
 
 
 
w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.
 
 
 
 
Na podstawie §11ust.2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. Nr 219,   poz. 2218) zarządzam co następuje:
 
§ 1. W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się główne stanowiska kierowania w stałej siedzibie Urzędu Miasta w Szczecinie przy Placu Armii Krajowej 1 i w zapasowym miejscu pracy - siedziba Państwowej Straży Pożarnej ul. Grodzka 1-5. 
 
§ 2. 1.Tworzy się następującą strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania:
 
1)     szef stanowiska kierowania                   - Dyrektor Wydziału Zarządzania                                                                                     Kryzysowego i Ochrony
                                                                        Ludności                                                     
2)  stanowisko ds. wypracowania decyzji    - Zastępca Dyrektora Wydziału
3)  stanowisko ds. analizy i                         - Kierownik Zespołu Planowania
     przygotowania danych                             Cywilnego w Wydziale Zarządzania
                                                                      Kryzysowego i Ochrony Ludności
4)  stanowisko ds. wsparcia                        - Kierownik Miejskiego Centrum
                                                                      Zarządzania Kryzysowego w
                                                                      Wydziale Zarządzania Kryzysowego                                                                                             i Ochrony Ludności
     5) stanowisko ds. zabezpieczenia               - Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu
 
2. W ramach stanowiska funkcjonuje stały dyżur zorganizowany zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr Z – 182/08 z dnia 28 kwietnia     2008 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Szczecin na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 
§  3. Zobowiązuję  Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do opracowania niezbędnej dokumentacji głównego stanowiska  kierowania.
 
§ 4. Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania głównego stanowiska kierowania odbywać się będzie z budżetu miasta Dział 758 (Różne – Rozliczenia) Rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe).
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
PREZYDENT MIASTA
 
                                                                                            Piotr Krzystek
 

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2009/12/08, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2009/12/30 09:50:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2009/12/30 09:50:03 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2009/12/30 09:45:11 nowa pozycja