Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 284/09 uchylające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2009/06/19

Data wejścia w życie: 2009/06/19


Traci moc Zarządzenie Nr 142/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie budynków będących własnością Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie"


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2009/06/22, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Wioleta Sadowska, dnia: 2009/06/22 14:15:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Sadowska 2009/06/22 14:15:04 nowa pozycja