Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 12/09 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego zlokalizowanego w prawobrzeżnej części Szczecina dla usuniętych pojazdów z drogi o dopuszczalnej masie całk

Data podpisania: 2009/01/15

Data wejścia w życie: 2009/02/15


ZARZĄDZENIE NR 12/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15.01.2009 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego zlokalizowanego w prawobrzeżnej części Szczecina dla usuniętych pojazdów z drogi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton na koszt ich właścicielaNa podstawie art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99 poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 163, poz. 1015 i Nr 209, poz. 1320) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) zarządzam, co następuje:


§ 1.W Zarządzeniu Nr 519/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego zlokalizowanego w prawobrzeżnej części Szczecina dla usuniętych pojazdów z drogi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton na koszt ich właściciela (zm. Zarządzenie Nr 641/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2007 r.) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyznaczam Wacława Hurkałę zam. przy ul. Ułańskiej 8 w Szczecinie prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa „AUTO – MET” do prowadzenia parkingu strzeżonego położonego przy ul. Gdańskiej 12 B dla usuniętych pojazdów z drogi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2009/02/26, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2009/02/26 12:31:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2009/02/26 12:31:48 nowa pozycja