Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 337/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/07/06

Data wejścia w życie: 2009/07/06


ZARZĄDZENIE NR 337/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lipca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 337/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Ostrowska Agata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Rychlik Maria dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 337/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Mroczek Marta ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Bąk Cecylia dyrektor /wicedyrektor/
4. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

5. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 337/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Staniszewska Marta ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zyska Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 337/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Lenardt Piotr ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zyska Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Ulchurska Bożena ekspert - mgr biologii, ochrona i kształtowanie środowiska, wychowanie do życia w rodzinie

6. Maria Świerczek przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 337/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Czarnecki Leszek ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zyska Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

6. Maria Świerczek przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 337/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Szarapanowska Gizela ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zyska Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 337/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Feledyn Karolina ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Czyż Joanna dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 337/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Skowron Tomasz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Urban Cezary dyrektor /wicedyrektor/
4. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

5. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/07/07, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/16 11:36:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/16 11:36:38 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/16 11:34:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/16 11:31:43 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/16 11:29:12 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/16 11:26:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/16 11:24:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/16 11:22:56 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/16 11:21:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/07 12:34:37 nowa pozycja