Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 1/09 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2009 rok.

Data podpisania: 2009/01/05

Data wejścia w życie: 2009/01/05


ZARZĄDZENIE Nr 1/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 05 stycznia 2009 rokuw sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2009 rok.    Na podstawie art.186 ust.1pkt.1ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz.1112) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta na 2009 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 ,4 i 5 do zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

 

                                                                                                                                                                Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                  Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2009/01/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2009/01/08 13:22:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2009/01/08 13:22:28 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/01/08 10:54:11 nowa pozycja