Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 51/09 Powołanie Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2009/02/12

Data wejścia w życie: 2009/02/12


Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Doradztwo i opiniowanie prawne w zakresie działalności Wydziału Podaktów, Opłat i Egzekucji Urzędu Miasta Szczecin, reperezentowanie Gminy Miasto Szczecin na zewnątrz w tym przed sądami i organami administracji publicznej w zakresie działalności Wydziału Podatków, Opłat i egzekucji Urzędu Miasta Szczecin"


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2009/02/13, odpowiedzialny/a: Wioleta Sadowska, wprowadził/a: Wioleta Sadowska, dnia: 2009/02/13 14:40:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Sadowska 2009/02/13 14:40:06 modyfikacja wartości
Wioleta Sadowska 2009/02/13 14:39:20 nowa pozycja