Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 22/09 w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia ,,Szczepienia profilaktyczne...".

Data podpisania: 2009/01/29

Data wejścia w życie: 2009/01/29


ZARZĄDZENIE NR 22/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia ,,Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV Typ 6,11,16,18 (szczepionką SILGARD) dla 370 dziewczynek urodzonych w 1997 r.”
 
Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zmiana: Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r. ; Zrządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007r.; Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.)Zarządzenie Nr 531/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 grudnia 2008r. w związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2008r. Nr164,poz.1027) Nr 216,poz.1367; Nr 225,poz.1486; Nr 234,poz. 1570; Nr237,poz.1654 zarządzam co następuje:
 
§ 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej komisją w składzie:
  Przewodniczący:
1) Piotr Grodzki                        - dyrektor           Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
  Członkowie:
1)      Maciej Jasiński              - podinspektor   Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
2)      Wioletta Perzyńska       - inspektor          Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
  
§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest:
1)    1) przeprowadzenie postępowania konkursowego konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Szczecin na realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia:
,,Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV Typ 6,11,16,18 (szczepionką SILGARD) dla 370 dziewczynek urodzonych w 1997r.” w 2009r.
2) wybór najkorzystniejszej oferty,
3) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,
4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta Szczecin.
 
§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 29 stycznia 2009r., ogodz. 10:00 otwarcie ofert i dokonanie wyboru w Urzędzie Miasta Szczecin- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/02/20, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/02/20 12:37:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/02/20 12:37:02 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/02/20 12:36:22 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/02/20 12:33:03 nowa pozycja