Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 516/09 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców

Data podpisania: 2009/10/30

Data wejścia w życie: 2009/11/01


ZARZĄDZENIE NR 516/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców


Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. Ustalam liczbę trzech zastępców Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 2. Wskazuję Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta – Beniamina Chochulskiego oraz kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Szczecin :

1) Zastępca Prezydenta Miasta - Elżbieta Masojć,
2) Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Nowak.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 667/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców (zm. Zarządzenie Nr 289/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lipca 2008 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009 r.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/10/30, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/11/05 15:26:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/11/05 15:26:51 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2009/11/05 13:57:52 nowa pozycja