Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 404/09 w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"

Data podpisania: 2009/08/19

Data wejścia w życie: 2009/08/19


ZARZĄDZENIE NR 404/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

 

Na podstawie § 4 Regulaminu nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 191/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” (zm. Zarządzenie Nr 327/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lipca 2009 r.), zarządzam co następuje:

 

            § 1. Powołuję Kapitułę honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” w składzie:

 

Przewodniczący:

1)            Tomasz Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta

Członkowie:

2)            Marian Jurczyk – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2000 – 2001 i 2002 – 2006

3)            Edmund Runowicz – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2001 – 2002

4)            Marek Koćmiel – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2000 – 2001

5)            Bartłomiej Sochański – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1994 – 1998

6)            Władysław Lisewski – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1991 – 1994

7)            Jan Czesław Bielecki – Prezydent Miasta Szczecin w latach – 1990 – 1991

8)            Ryszard Rotkiewicz – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1984 – 1990

9)            Jan Stopyra – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1972 – 1984

10)         Artur Daniel Liskowacki – Redaktor Naczelny Prezes Zarządu Kuriera
Szczecińskiego Sp. z o.o.

11)        Wojciech Jachim – Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej O/Szczecin

12)        Krzysztof Nałęcz – Redaktor Naczelny Głosu Szczecińskiego

13)        Krzysztof Soska – Redaktor Naczelny Prezes Zarządu Polskiego Radia Szczecin S.A.

14)        Piotr Lichota – Dyrektor Redaktor Naczelny Telewizji Polskiej S.A. O/Szczecin

15)        Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki – Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego

16)        Krzysztof Bizio – Przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury

17)        Daniel Wacinkiewicz – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta

18)        Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków

19)        Piotr Wachowicz – Dyrektor Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin

 

            § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 199/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 maja 2008 r.  w sprawie powołania członków Kapituły tytułu honorowego „Ambasador Szczecina”.

 

            § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

              


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2009/08/25, odpowiedzialny/a: Daniel Wacinkiewicz, wprowadził/a: Sylwia Liwska, dnia: 2009/08/25 07:46:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Liwska 2009/08/25 07:46:03 nowa pozycja