Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 196/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin oraz jednostki organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto S

Data podpisania: 2009/05/04

Data wejścia w życie: 2009/05/04


ZARZĄDZENIE NR 196/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 maja 2009r.w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin oraz jednostki organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz.717, Nr 162. poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102. poz.1055, Nr 116. poz. 1203,
Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128,
Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr 173,
poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 Nr 223, poz.1458 )zarządzam co następuje:
§ 1.Przekazać nieodpłatnie na rzecz Ośrodka Teatralnego KANA pl. Św. św.
Piotra i Pawła 4/5 w Szczecinie składniki majątkowe Gminy Miasta Szczecin wykazane
w załączniku nr 1.


§ 2.Przekazać nieodpłatnie na rzecz Stowarzyszenia POLITES ul. Malczewskiego 10/12
w Szczecinie składniki majątkowe Gminy Miasta Szczecin wykazane w załączniku nr 2.


§ 3.Przekazać nieodpłatnie na rzecz Szczecińskiego Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12
w Szczecinie składniki majątkowe Gminy Miasta Szczecin wykazane w załączniku nr 3.


§4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Urzędu.


§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
……………………………


Załączniki:

udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2009/05/11, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2009/05/11 13:43:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2009/05/11 13:43:05 nowa pozycja