Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 447/09 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej

Data podpisania: 2009/09/17

Data wejścia w życie: 2009/09/17


ZARZĄDZENIE NR 447/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 września 2009 r.w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie § 17 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w następującym składzie:

1. Alina Serdyńska - Przewodnicząca Wydział Oświaty
2. Bożena Tworek - Członek Wydział Oświaty
3. Grażyna Stempińska - Członek Wydział Oświaty
4. Jolanta Białowąs - Członek Wydział Oświaty
5. Anna Kaczkiełło - Członek Wydział Oświaty
6 Leonarda Rożek - Członek Wydział Oświaty
7. Kinga Grudzińska - Członek Wydział Oświaty
8. Maria Świerczek - Członek ZNP
9. Mariusz Wojgienica - Członek MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
10. Dorota Gąszczak - Członek ZZ „Kontra”
11. Jolanta Sylwanowicz - Członek KNSZZ „Solidarność 80”
12. Judyta Piwko - Członek MOZ „Solidarność Ludzi Pracy”
13. Barbara Stępień - Członek NSZZ „Solidarność 80”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/09/17, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/09/17 13:23:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/09/17 13:23:46 nowa pozycja