Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 219/09 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Gminy Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadania tytułu „Mecenasa Sportu”.

Data podpisania: 2009/05/28

Data wejścia w życie: 2009/05/28


                                                                                                                         ZARZĄDZENIE NR 219/09
                                                                                                                       Prezydenta Miasta Szczecin 
                                                                                                                           z dnia 19 maja 2009r.


w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Gminy Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadania tytułu „Mecenasa Sportu”.


                Na podstawie §10 ust. 5 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu „Mecenasa Sportu” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu „Mecenasa Sportu”, (zm. Uchwała Nr XLVII/907/05 Rady Miasta Szczecin z 12 grudnia 2005 roku) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Gminy Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadania tytułu „Mecenasa Sportu” w składzie :

Przewodniczący :
1) Tomasz Jarmoliński - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Członkowie :
2) Robert Szych - Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki,
3) Jacek Ciochoń - Główny Specjalista w Wydziale Sportu i Turystyki,
4) Andrzej Mickiewicz - Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta,
5) Sławomir Strąkowski - Członek Zarządu Zachodniopomorskiej Federacji Sportu,
6) Andrzej Stec - Prezes Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka,
7) Jerzy Eider - Rada Sportu Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych, kultury, ochrony konserwatorskiej zabytków, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 495/08 Prezydenta Miasta Szczecin z 14 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. zaopiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia Gminy Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadania tytułu „Mecenasa Sportu”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2009/05/28, odpowiedzialny/a: Robert Szych, wprowadził/a: Michał Piersiński, dnia: 2009/05/28 11:46:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Piersiński 2009/05/28 11:46:46 nowa pozycja