Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 461/09 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta

Data podpisania: 2009/09/28

Data wejścia w życie: 2009/09/28


Zarządzenie Nr 461/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1281, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420) zarządzam, co następuje :


   § 1. Odwołuję z dniem 30 września 2009 r. Pana Tomasza Jarmolińskiego ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin.

   § 2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/10/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/10/01 09:32:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/10/01 09:32:25 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2009/10/01 09:31:49 nowa pozycja