Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 335/09 w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP 47 w Szcz

Data podpisania: 2009/07/06

Data wejścia w życie: 2009/07/06


ZARZĄDZENIE NR 335/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 6 lipca 2009 r.

 

w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP 47 w Szczecinie, oraz studialnej koncepcji zagospodarowania terenów sąsiednich.

 

Na podstawie art. 112 ust. 2 w związku z art. 113 ust. 1 i 4 oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 (zm. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505; zm. z 2009 r. Nr 19 poz. 101, Nr 65, poz. 545) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Sąd Konkursowy do przeprowadzenia konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP 47 w Szczecinie, oraz studialnej koncepcji zagospodarowania terenów sąsiednich, w składzie:

Przewodniczący:

1)       arch. Dariusz Herman – SARP Koszalin;

Członkowie:

2)       arch. Zbigniew Andruszkiewicz – SARP Szczecin;

3)       arch. Grzegorz Ferber – SARP Szczecin;

4)       arch. Ewa Nosek – Architekt Miasta, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin;

5)       Czesław Franciszek Skwirzyński – Wydział Oświaty, Urząd Miasta Szczecin;

6)       Sławomir Osiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 w Szczecinie;

Sędzia Referent:

7)       arch. Kazimierz Stachowiak – SARP Szczecin;

Sekretarz organizacyjny:

8)       arch. Magdalena Dąbrowska-Szcześniewska – Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin;

Zastępca Sekretarza organizacyjnego:

9)       arch. Małgorzata Fiedczak – Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin;

Zastępcy Sędziów (biorą udział w pracach Sądu w przypadku odwołania członka Sądu):

10)   arch. Andrzej Popiel – SARP Szczecin;

     

§ 2.  Zadaniem Sądu, o którym mowa w § 1, jest:

1) zatwierdzenie warunków oraz Regulaminu Konkursu i przedstawienie ich do akceptacji Prezydenta Miasta;

2) przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP 47 w Szczecinie, oraz studialnej koncepcji zagospodarowania terenów sąsiednich;

3) ocena spełniania przez Uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych;

4) sporządzenie informacji o pracach konkursowych, przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu, a także w zakresie określonym u ustawie Prawo zamówień publicznych, wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie konkursu;

5) przedstawienie wyników konkursu Prezydentowi Miasta w celu ich zatwierdzenia.

 

§ 3. 1. Pracami Sądu Konkursowego, o którym mowa w § 1, kieruje, oraz zwołuje jego posiedzenia Przewodniczący Sądu Konkursowego;

2.  Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej  4 członków powołanego składu, w tym Przewodniczącego.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/07/06, odpowiedzialny/a: Magdalena Dąbrowska-Szcześniewska, wprowadził/a: Magdalena Dąbrowska-Szcześniewska, dnia: 2009/07/30 12:31:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Dąbrowska-Szcześniewska 2009/07/30 12:31:11 modyfikacja wartości
Magdalena Dąbrowska-Szcześniewska 2009/07/30 12:26:54 modyfikacja wartości
Magdalena Dąbrowska-Szcześniewska 2009/07/30 12:26:02 modyfikacja wartości
Magdalena Dąbrowska-Szcześniewska 2009/07/30 12:25:48 modyfikacja wartości
Magdalena Dąbrowska-Szcześniewska 2009/07/30 12:24:59 nowa pozycja