Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 237/09 sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2009 r.

Data podpisania: 2009/05/26

Data wejścia w życie: 2009/05/26


ZARZĄDZENIE NR 237/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 maja 2009 r.


w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2009 r.

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112 ,Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100) oraz § 23 uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                     Prezydent Miasta

                                                                                                                                                       Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/05/26, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Tomaszewska, dnia: 2009/06/04 12:11:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomaszewska 2009/06/04 12:11:43 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2009/06/04 12:03:19 nowa pozycja