Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 338/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/07/08

Data wejścia w życie: 2009/07/08


ZARZĄDZENIE NR 338/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 338/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Ogórek Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Maciejewska-Wyryszuk Andronika Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Gargula Czesław dyrektor /wicedyrektor/
4. Gucz Małgorzata ekspert - mgr historii, geografia

5. Borys Krzysztof ekspert - mgr historii, kwalifikacje w zakresie edukacji europejskiej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 338/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Kwaśny Jacek ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Maciejewska-Wyryszuk Andronika Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Budziach Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

5. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 338/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Dąbrowska Monika ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Budziach Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 338/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Węgrzynek Urszula ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Budziach Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 338/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Zalewska Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Budziach Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 338/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Jarczyk Joanna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Budziach Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 338/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Stadnicka Karolina ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Parobczy Maciej dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 338/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Klukiewicz Marzena ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Górniak Anna dyrektor /wicedyrektor/
4. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 338/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Lewińska Katarzyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Osiński Sławomir dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Nr 338/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Lewińska Katarzyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Osiński Sławomir dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/07/09, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/17 13:19:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/17 13:19:11 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/17 13:17:37 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/17 13:15:19 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/17 13:13:24 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/17 13:11:37 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/17 13:09:35 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/17 13:07:26 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/17 13:05:17 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/17 13:03:05 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/17 13:00:45 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 11:52:26 nowa pozycja