Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 248/09 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. Unii Europejskiej.

Data podpisania: 2009/05/29

Data wejścia w życie: 2009/05/29


ZARZĄDZENIE NR 248/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 maja 2009 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. Unii Europejskiej.

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :


§ 1. Z dniem 31 maja 2009 r. odwołuje się Panią Zofię Hilbert – Głównego Specjalistę w Biurze Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin ze stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. Unii Europejskiej.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 188/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Unii Europejskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/05/29, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/06/04 11:06:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/06/04 11:06:33 nowa pozycja