Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 250/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

Data podpisania: 2009/06/01

Data wejścia w życie: 2009/06/01


ZARZĄDZENIE NR 250/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 czerwca 2009 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora


Na podstawie art. 5 c pkt. 2 i art. 36a ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora:
1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 250/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 czerwca 2009 r.

Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie

1. Bożena Tworek Przewodniczący- przedstawiciel organu prowadzącego
2. Jolanta Białowąs członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Anna Korchut członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mariola Konopka członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Beata Suplicka członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Robert Kacalak członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Maria Świerczek członek- przedstawiciel związków zawodowych

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 250/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 czerwca 2009 r.


Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

1. Alina Serdyńska Przewodniczący- przedstawiciel organu
prowadzącego
2. Andronika Maciejewska-Wyryszuk członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Anna Kaczkiełło członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mariola Konopka członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
5. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
6. Ewa Rzuchowska członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Czesława Dąbrowska członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Maria Świerczek członek- przedstawiciel związków zawodowych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 250/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 czerwca 2009 r.

Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie

1. Alina Serdyńska Przewodniczący- przedstawiciel organu
prowadzącego
2. Kinga Grudzińska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Jolanta Białowąs członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mariola Konopka członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
5. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
6. Marcin Steczek członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Katarzyna Boniecka członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Maria Świerczek członek- przedstawiciel związków zawodowych
9. Dorota Gąszczak członek- przedstawiciel związków zawodowych


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 250/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 czerwca 2009 r.

Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

1. Alina Serdyńska Przewodniczący- przedstawiciel organu
prowadzącego
2. Kinga Grudzińska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Anna Korchut członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mariola Konopka członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
5. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
6. Roman Grzyb członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Lesław Dziadkowiec członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Maria Świerczek członek- przedstawiciel związków zawodowych


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/06/03, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/06/03 09:41:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/06/03 09:41:53 nowa pozycja