Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 186/09 w sprawie ustalenia w Gminie Miasto Szczecin siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Data podpisania: 2009/04/30

Data wejścia w życie: 2009/04/30


Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, zmiany: z 2006 r. Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766),zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ustalam w Gminie  Miasto Szczecin siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. według załącznika stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 457/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia w Gminie Miasto Szczecin siedzib obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. i 9 października 2005 r.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2009/10/05, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2009/10/05 12:25:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2009/10/05 12:25:52 nowa pozycja