Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 343/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2009 roku

Data podpisania: 2009/07/13

Data wejścia w życie: 2009/07/13


ZARZĄDZENIE Nr 343/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 lipca 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół
i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2009 roku


Na podstawie § 3 ust. 6 Załacznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta
Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina (zm. uchwała Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r.) zarzadzam co nastepuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 88/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2009 r., (zm. Zarzadzenie Nr 150/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r.) Załącznik Nr 5 – „Szkoły Zawodowe Niepubliczne – z uprawnieniami szkół publicznych – dotacja 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza sie Dyrektorowi Wydziału Oswiaty.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Uzasadnienie
Zmiana Zarządzenia wynika z koniecznosci aktualizacji załączników w związku
ze zmianą adresu poniżej wymienionych szkół:
1/ Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „Cosinus” w Szczecinie,
2/ Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „Cosinus” w Szczecinie,
3/ Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowosci „Cosinus” w Szczecinie,
4/ Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki „Cosinus” w Szczecinie,
5/ Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy „Cosinus” w Szczecinie.
oraz zmiana nazwy i adresu organu prowadzacego:
1/ Policealne Studium Kosmetyczne OMNIA,
2/ Policealne Studium Fryzjerskie OMNIA.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oswiaty, wytworzono: 2009/07/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2009/07/13 15:08:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2009/07/13 15:08:49 nowa pozycja