Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 595/09 egzamin z topografii miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/12/21

Data wejścia w życie: 2009/12/21


Zarządzenie Nr 595/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21.12.2009r.

w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

        Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 289/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz trybu jej pracy zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu w dniu 22 grudnia 2009 r. o godz. 16.oo w siedzibie jednostki przeprowadzającej szkolenia – „Translog” Al. Wojska Polskiego 217 AB w Szczecinie w składzie:

1) przewodniczący – Piotr Gonerko   – przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin
2) członek – Iwona Greszta   – przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin
3) członek – Marzena Kałużyńska   – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji
4) członek – Andrzej Frydrykiewicz   – przedstawiciel Euro Taxi
5) członek – Waldemar Wójcicki   – przedstawiciel Auto Taxi

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2009/12/22, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/12/22 11:50:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/12/22 11:50:01 modyfikacja wartości
Ewa Konecka 2009/12/22 09:15:32 nowa pozycja