Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 215A/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

Data podpisania: 2009/05/18

Data wejścia w życie: 2009/05/18


 

ZARZĄDZENIE NR 215A/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia  18 maja  2009 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora


Na podstawie art. 5 c pkt. 2 i art. 36a ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) Szkoły Podstawowej Nr 46 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) Szkoły Podstawowej Nr 54 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) Gimnazjum Nr 12, w składzie określonym w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 215A/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 maja 2009 r.
Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie

1. Alina Serdyńska Przewodniczący- przedstawiciel organu prowadzącego
2. Wioletta Zmorzyńska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Grażyna Stempińska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mariola Konopka członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Ewa Malinowska członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Robert Naklicki członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Ewa Jaklewicz-Walewicz członek- przedstawiciel związków zawodowych

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 215A/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 maja2009 r.


Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczecinie

1. Bożena Tworek Przewodniczący- przedstawiciel organu
prowadzącego
2. Andronika Maciejewska-Wyryszuk członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Ewelina Kołodziej członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mariola Konopka członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
5. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
6. Elwira Trzyszczak członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Alicja Kujawa członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Ewa Jaklewicz-Walewicz członek- przedstawiciel związków zawodowych


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 215A/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 maja 2009 r.


Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szczecinie

1. Leonarda Rożek Przewodniczący- przedstawiciel organu
prowadzącego
2. Ewelina Kołodziej członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Grażyna Stempińska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mariola Konopka członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
5. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
6. Małgorzata Wardacka członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Grażyna Staszczyk członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Włodzimierz Pluciński członek- przedstawiciel związków zawodowych


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 215A/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 maja 2009 r.
Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 46 w Szczecinie

1. Alina Serdyńska Przewodniczący- przedstawiciel organu
prowadzącego
2. Grażyna Stempińska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Anna Kaczkiełło członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mariola Konopka członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
5. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
6. Danuta Białończyk członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Marlena Barszczuk członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Anna Lewicka członek- przedstawiciel związków zawodowych
9. Ewa Jaklewicz-Walewicz członek- przedstawiciel związków zawodowych

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 215A/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 maja 2009 r.


Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 54 w Szczecinie

1. Leonarda Rożek Przewodniczący- przedstawiciel organu
prowadzącego
2. Ewelina Kołodziej członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Grażyna Stempińska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mariola Konopka członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
5. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
6. Barbara Adamowicz członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Anna Grzegorek członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Ewa Jaklewicz-Walewicz członek- przedstawiciel związków zawodowych


Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 215A/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 maja 2009 r.


Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Gimnazjum Nr 12 w Szczecinie

1. Bożena Tworek Przewodniczący- przedstawiciel organu
prowadzącego
2. Wioletta Zmorzyńska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Anna Kaczkiełło członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Mariola Konopka członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
5. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
6. Beata Bergiel członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Małgorzata Majchrzak członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Włodzimierz Pluciński członek- przedstawiciel związków zawodowych
9. Beata Muskalska członek- przedstawiciel związków zawodowych


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/05/21, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/05/21 12:25:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/05/21 12:25:41 nowa pozycja