Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 208/09 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Szczecin dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

Data podpisania: 2009/05/14

Data wejścia w życie: 2009/05/14


ZARZĄDZENIE NR  208/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 maja 2009 r.
 
 
w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Szczecin dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz.1360, z 2008 r. Nr 171,poz.1056) w związku z art.25  ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112 poz. 766, z 2009 r. Nr 61, poz. 499) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Szczecin dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca    2009 r. według załącznika stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia.
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: BRM, wytworzono: 2009/06/05, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2009/06/05 12:01:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2009/06/05 12:01:11 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2009/06/05 12:00:38 nowa pozycja