Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 514/09 w sprawie określenia wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2009 r.

Data podpisania: 2009/10/29

Data wejścia w życie: 2009/10/29


ZARZĄDZENIE NR 514/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie określenia wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2009 r.


Na podstawie § 22 ust. 3 regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 276/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zm.: zarządzenie Nr 418/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2009 r.) zarządzam, co następuje:§ 1. Ustalam wskaźnik procentowy premii regulaminowej w 2009 r. w wysokości 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika przysługującego pracownikowi
w miesiącu poprzedzającym przyznanie premii.

§ 2. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) oraz Kierownika Filii Urzędu do poinformowania pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/12/11, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2009/12/11 08:50:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2009/12/11 08:50:00 nowa pozycja