Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 227/09 w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/05/22

Data wejścia w życie: 2009/05/22


 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 227 / 09

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 maja 2009 r.
 
 
 
w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie miasta Szczecin
 
 
 
             Na podstawie § 30 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury  z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U. Nr 122, poz. 1049), zarządzam co następuje:
 
§ 1. W dniu 26 maja 2009 roku przeprowadza się trening akcji kurierskiej na terenie miasta Szczecin, bez doręczania kart powołania w celu szkolenia osób przewidzianych do udziału w tej akcji.
 
§ 2. Plan przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie miasta Szczecin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§  3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.
 
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                        PREZYDENT MIASTA
 

         Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2009/06/05, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2009/06/05 09:33:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2009/06/05 09:33:26 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2009/06/05 09:20:53 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2009/06/05 09:12:06 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2009/06/05 09:09:58 nowa pozycja