Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 613/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin oraz jednostce organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto S

Data podpisania: 2009/12/29

Data wejścia w życie: 2009/12/29


ZARZĄDZENIE Nr 613 /09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin oraz jednostce organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz.1055, Nr 116. poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223,  poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 ), zarządzam co następuje:

§ 1.Przekazać nieodpłatnie na rzecz Miejskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta ,wykazane w załączniku nr 1.


§ 2. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta ,wykazane w załączniku nr 2.


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Urzędu.


§ 4. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2009/12/30, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2009/12/30 14:47:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2009/12/30 14:47:28 nowa pozycja