Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 296/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/06/25

Data wejścia w życie: 2009/06/25


ZARZĄDZENIE NR 296/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 296/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Borkowska Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Lasak Jerzy dyrektor /wicedyrektor/
4. Kowalska-Leszcz Zofia ekspert - mgr pedagogiki specjalnej, pedagogika specjalna, teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu

5. Mijal Regina ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika szkolna, psychologia, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 296/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Marciocha Piotr ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Lasak Jerzy dyrektor /wicedyrektor/
4. Kowalska-Leszcz Zofia ekspert - mgr pedagogiki specjalnej, pedagogika specjalna, teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu

5. Mijal Regina ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika szkolna, psychologia, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 296/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Mazurowska Beata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Klonowska-Syryca Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Huczko Anna Maria ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe

5. Kustra Teresa ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie języka polskiego, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą, edukacja wczesnoszkolna

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 296/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Garncarz Monika ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Wojtaszewska Krystyna dyrektor /wicedyrektor/
4. Kustra Teresa ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie języka polskiego, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą, edukacja wczesnoszkolna

5. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 296/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Krakowiak Krystyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Wojtaszewska Krystyna dyrektor /wicedyrektor/
4. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

5. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 296/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Nalepa Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Wojtaszewska Krystyna dyrektor /wicedyrektor/
4. Ks. Wichrowski Zygmunt ekspert - dr nauk teologicznych, religia

5. Iwankiewicz anna ekspert-mgr teologii

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 296/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Krzyżkowiak-Tarnowska Wiesława ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Psiorz Jolanta dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Tondryk Danuta ekspert - mgr filologii germańskiej

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 296/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Chojnacka Monika ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Olkowska Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Tondryk Danuta ekspert - mgr filologii germańskiej


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/06/26, odpowiedzialny/a: Lidia Ropgaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/07 13:14:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/07 13:14:56 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/07 13:11:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/07 13:02:05 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/07 12:58:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/07 12:55:30 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/07 12:52:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/07 12:49:05 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/07 12:46:36 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/07 12:44:37 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/07 12:42:40 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/06/26 12:18:10 nowa pozycja