Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 378/09 zmieniające zarządenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2009/07/31

Data wejścia w życie: 2009/07/31


W Zarządzeniu Nr 280/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kredowej w Szczecinie”  - w § 1 po pkt. 3 dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

 

31) Robert Andruszko                          p.o. Kierownika Referatu w Wydziale Inwestycji Miejskich

 

 


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2009/08/04, odpowiedzialny/a: Iwona Miller, wprowadził/a: Ewa Jasiak-Wybraniec, dnia: 2009/08/04 13:51:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Jasiak-Wybraniec 2009/08/04 13:51:39 nowa pozycja