Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 106/09 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2009 rok

Data podpisania: 2009/03/13

Data wejścia w życie: 2009/03/13


ZARZĄDZENIE NR 106/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 marca 2009 r.


zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2009 rok


    Na podstawie § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U Nr 100, poz.1077, zmiana z 2002 roku: Dz.U. Nr 12 poz.113) zarządzam, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 stycznia 2009 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin ustawami na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 stycznia 2009 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin ustawami na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/03/25, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2009/03/25 14:00:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2009/03/25 14:00:53 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/03/25 13:50:11 nowa pozycja