Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 406/09 w sprawie powołania Pełnomocnika

Data podpisania: 2009/08/21

Data wejścia w życie: 2009/08/21


Powołuję Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin - Pawła Sikorskiego naPełnomocnika ds. Projektu pn. Budowa  Szczecinskigo Szybkiego Tramwaju" ubiegajacego sie o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 , Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Dzałania 7.3 Transport mieski w obszarach metropolitalnych.

Podstawę oraz zakres działania Pełnomocnika stanowi Umowa NR POIS.7.3.190/09-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr POIiŚ 7.3-25 zawarta w dniu 3 sierpnia 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin - Pawła Sikorskiego funkcję  Pełnomocnika pełniła będzie Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich - Bożena Kowaleska .


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2009/09/30, odpowiedzialny/a: Paweł Sikorski, wprowadził/a: Ewa Nadolska, dnia: 2009/09/30 11:48:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Nadolska 2009/09/30 11:48:59 nowa pozycja