Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 295/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/06/26

Data wejścia w życie: 2009/06/26


ZARZĄDZENIE NR 295/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 295/09 Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 czerwca 2009 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Lesiakowski Piotr ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Gadomska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Miętus Beata dyrektor /wicedyrektor/
4. Mendrygał Alina ekspert - mgr wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 295/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Twardowski Tadeusz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Gadomska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Miętus Beata dyrektor /wicedyrektor/
4. Mendrygał Alina ekspert - mgr wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
5. Zych Andrzej ekspert - mgr inż. mechanik, teoretyczne przedmioty zawodowe

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 295/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Gałdyński Piotr ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Gadomska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Miętus Beata dyrektor /wicedyrektor/
4. Rosiak Janina ekspert - mgr ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji transportu - transport lądowy, kwalifikacje w zakresie marketingu i zarządzania, teoretyczne przedmioty zawodowe

5. Zych Andrzej ekspert - mgr inż. mechanik, teoretyczne przedmioty zawodowe 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 295/09Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Jaroszewski Krzysztof ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Białowąs Jolanta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Gadomska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Miętus Beata dyrektor /wicedyrektor/
4. Rosiak Janina ekspert - mgr ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji transportu - transport lądowy, kwalifikacje w zakresie marketingu i zarządzania, teoretyczne przedmioty zawodowe

5. Zych Andrzej ekspert - mgr inż. mechanik, teoretyczne przedmioty zawodowe

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 295/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Januszko Przemysław ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Białowąs Jolanta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Gadomska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Miętus Beata dyrektor /wicedyrektor/
4. Hryć Ewa ekspert - mgr filologii polskiej, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Zielenkiewicz Renata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Białowąs Jolanta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Gadomska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Miętus Beata dyrektor /wicedyrektor/
4. Hryć Ewa ekspert - mgr filologii polskiej, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 295/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Komorek Sylwia ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Duda Jarosław dyrektor /wicedyrektor/
4. Hryć Ewa ekspert - mgr filologii polskiej, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 295/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Duda Monika ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Duda Jarosław dyrektor /wicedyrektor/
4. Hryć Ewa ekspert - mgr filologii polskiej, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 295/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Uchman Magdalena ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Duda Jarosław dyrektor /wicedyrektor/
4. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Nr 295/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Florko Joanna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Siemasz Dariusz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Duda Jarosław dyrektor /wicedyrektor/
4. Kowalewska Grażyna ekspert - mgr matematyki, informatyka

5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, informatyka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia
Nr 295/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Gosecka Marta ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korkus Lidia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Baranowska Ludwika dyrektor /wicedyrektor/
4. Hryć Ewa ekspert - mgr filologii polskiej, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/06/26, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/06 12:00:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/06 12:00:20 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/06 11:52:51 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/06 11:51:18 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/06 11:49:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/06 11:47:22 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/06 11:45:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/06 11:43:25 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/06 11:41:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/06 11:35:59 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/06 11:21:27 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/06 11:14:29 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/06/26 12:15:54 nowa pozycja