Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 320/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/06/30

Data wejścia w życie: 2009/06/30


ZARZĄDZENIE NR 320/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 320/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kochmańska Katarzyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Krajewska Janina dyrektor /wicedyrektor/
4. Gucz Małgorzata ekspert - mgr historii, geografia

5. Ulchurska Bożena ekspert - mgr biologii, ochrona i kształtowanie środowiska, wychowanie do życia w rodzinie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 320/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kubiś Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Sławińska Lila dyrektor /wicedyrektor/
4. Gucz Małgorzata ekspert - mgr historii, geografia

5. Borys Krzysztof ekspert - mgr historii, kwalifikacje w zakresie edukacji europejskiej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 320/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Szalewicz-Szalegiejew Robert ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Nowak Bogusław dyrektor /wicedyrektor/
4. Gucz Małgorzata ekspert - mgr historii, geografia

5. Borys Krzysztof ekspert - mgr historii, kwalifikacje w zakresie edukacji europejskiej

6. Piwko Judyta przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 320/09Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.
Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Lamparska Ewa ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Nowak Bogusław dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

6. Piwko Judyta przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 320/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Czajkowska-Bajor Iwona ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Nowak Bogusław dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 320/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kujawska Justyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Nowak Bogusław dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

6. Piwko Judyta przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 320/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Gbiorczyk Magdalena ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Nowak Bogusław dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 320/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.
Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Kowalczyk Ryszard ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Parobczy Maciej dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 320/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Katarzyna Frajtak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Parobczy Maciej dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/07/02, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/15 11:48:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/15 11:48:06 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/15 11:45:59 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/15 11:43:53 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/15 11:41:53 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/15 11:35:39 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/15 11:33:51 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/15 11:31:53 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/15 11:29:57 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/15 11:27:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/02 09:33:10 nowa pozycja