Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 318/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/06/30

Data wejścia w życie: 2009/06/30


ZARZĄDZENIE NR 318/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 318/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Kikał Andrzej ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Parobczy Maciej dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Tondryk Danuta ekspert - mgr filologii germańskiej

6. Świerczek Maria przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr  2 do Zarządzenia
Nr  318/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Prabucka Katarzyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Hołowacz Jadwiga dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Tondryk Danuta ekspert - mgr filologii germańskiej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr  318/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Szczerba Monika ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Łazarz Bogdan dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Tondryk Danuta ekspert - mgr filologii germańskiej

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 318/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Obcowska-Cencora Iwona ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Łazarz Bogdan dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Tondryk Danuta ekspert - mgr filologii germańskiej

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 318/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Siebuła Alicja ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Łazarz Bogdan dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr  318/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Woroniak Ewa ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Grudzińska Kinga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Masłowski Paweł dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 318/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Korbas Aleksandra ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Śliwińska Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr  318/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Król Robert ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Śliwińska Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

5. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 318/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Mroczek Grzegorz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Olkowska Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Załącznik Nr 10/09 do Zarządzenia
Nr 318/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana ks. Jankowiak Grzegorz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Białowąs Jolanta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Parszewska Katarzyna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Dziewulski Bogdan dyrektor /wicedyrektor/
4. Ks. Wichrowski Zygmunt ekspert - dr nauk teologicznych, religia

5. Ks. Offmański Andrzej Jerzy ekspert - dr teologii, mgr filologii polskiej, religia


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/07/02, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/09 12:50:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/09 12:50:56 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 12:48:48 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 12:46:50 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 12:44:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 12:42:18 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 12:40:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 12:38:35 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 12:36:46 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 12:31:54 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 12:30:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/02 09:29:11 nowa pozycja