Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 226/09 w sprawie opracowania "Planu Akcji Kurierskiej" Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/05/22

Data wejścia w życie: 2009/05/22


 

ZARZĄDZENIE NR 226 / 09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 maja 2009 r.
 
 
 
w sprawie opracowania „Planu Akcji Kurierskiej” Urzędu Miasta Szczecin
 
 
 
             Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U. Nr 122, poz. 1049), zarządzam co następuje:
 
    § 1. Opracowuje się „Plan Akcji Kurierskiej Miasta Szczecin”.
   
    § 2.Miejscem pracy dla potrzeb akcji kurierskiej są pomieszczenia Urzędu Miasta Szczecin.
   
    § 3.Środki materiałowe niezbędne do opracowania, aktualizacji oraz wyposażenia kurierów i osób funkcyjnych zabezpiecza Wydział Obsługi Urzędu.
 
    § 4.  Wykonanie zarządzenia oraz kierowanie akcją kurierską powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 
    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                            PREZYDENT MIASTA
 
                                                                                                                   Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2009/06/05, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2009/06/05 08:34:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2009/06/05 08:34:15 nowa pozycja