Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 254/09 W sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2009/06/03

Data wejścia w życie: 2009/06/03


ZARZĄDZENIE NR 254/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 3 czerwca 2009 r.

w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420), w związku z § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 247/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 298/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2008 r., Zarządzenie Nr 318/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2008 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się w okresie od 01 września 2009r. do 31 sierpnia 2010r. od zmiany stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/06/08, odpowiedzialny/a: Wajdziak Marcin, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2009/06/08 09:06:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2009/06/08 09:06:12 nowa pozycja