Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 35/09 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia

Data podpisania: 2009/02/04

Data wejścia w życie: 2009/02/04


ZARZĄDZENIE NR 35/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 04 lutego 2009 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia.


Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:§ 1. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników miejskich jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz miejskich zakładów budżetowych nie może przekroczyć 10.000 zł brutto.

§ 2. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępców kierowników miejskich jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz miejskich zakładów budżetowych nie może przekroczyć 8.000 zł brutto.

§ 3. Limity określone w § 1 i 2 nie dotyczą pracowników (będących kierownikami i zastępcami kierowników miejskich jednostek organizacyjnych), o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/02/19, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2009/02/19 09:42:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2009/02/19 09:42:19 nowa pozycja