Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 283/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta

Data podpisania: 2009/06/19

Data wejścia w życie: 2009/06/19


ZARZĄDZENIE NR 283/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie art.30ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz.1055, Nr 116. poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółka z o.o. składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 1

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 2

§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Zakładu budżetowego Gminy Miasto Szczecin p.n. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 3

§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 4

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Urzędu.

§ 6. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2009/06/29, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2009/06/29 13:42:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2009/06/29 13:42:57 nowa pozycja