Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 488/09 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Data podpisania: 2009/10/14

Data wejścia w życie: 2009/10/14


ZARZĄDZENIE NR 488/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 października 2009 r.
 
 
 
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
 
 
 
            Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1a w związku          z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Z dniem 14 października 2009 r. od godziny 1600 ogłaszam alarm przeciwpowodziowy dla rejonu Wyspy Puckiej.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                    PREZYDENT MIASTA
 
                                                                                             Piotr Krzystek

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2009/10/14, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2009/12/30 08:44:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2009/12/30 08:44:51 nowa pozycja