Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 314/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.

Data podpisania: 2009/06/30

Data wejścia w życie: 2009/06/30


ZARZĄDZENIE NR 314/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343, z 2009 r. Nr 42, poz. 341) oraz § 4 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr VI/55/99 Rady Miasta Szczecina z 23 lutego 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie (zm. Uchwałą Nr XLVI/960/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 03 grudnia 2001 r., Uchwałą Nr XXXIII/821/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2009 r.) zarządzam, co następuje:

 

 

    §1.1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2008 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, składające się z:

1)      wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2)      bilansu,

3)      rachunku zysków i strat,

4)      dodatkowych informacji i objaśnień,

5)      raportu i opinii z badania sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/07/06, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/07/06 13:26:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/07/06 13:26:16 nowa pozycja