Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 533/09 w sprawie ustalenia kwoty stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w roku szkolnym 2009/2010

Data podpisania: 2009/11/10

Data wejścia w życie: 2009/11/10


ZARZĄDZENIE NR 533/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia kwoty stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w roku w szkolnym 2009/2010.              Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/926/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin zarządzam, co następuje:           § 1. Ustala się wysokość stypendium szkolnego stanowiącego pomoc materialną
o charakterze socjalnym przypadającą na jednego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Szczecin w roku szkolnym 2009/2010 na kwotę 80 zł miesięcznie.

           § 2. Ustala się następujące terminy wypłaty stypendium, o którym mowa w § 1:
1) od dnia 1 do dnia 11 grudnia 2009 roku – za okres od września do grudnia 2009 r.
2) od dnia 15 do dnia 25 każdego miesiąca – za okres od stycznia do czerwca 2010 r.

          § 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin właściwego do spraw oświaty. 

          § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
1 września 2009 r.
                                                                                                                                                                 PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                                                         Piotr Krzystek


 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/11/17, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Beata Trzos, dnia: 2009/11/17 08:00:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Trzos 2009/11/17 08:00:11 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2009/11/17 07:58:53 nowa pozycja